Hacktivismo

A HACKTIVISMO NYILATKOZATA

a szabadság követelései
egy cenzúra nélküli Internet érdekében

MÉLY MEGDÖBBENÉSSEL FIGYELVE, hogy az Internet állam által szponzorált cenzúrája nemzetközi korporációk közremuködésével viharosan terjed,

ALAPUL VÉVE az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata 19. cikkelyében megfogalmazottakat, mely szerint "Minden személynek joga van a vélemény és a kifejezés szabadságához, amely magába foglalja azt a jogot, hogy véleménye miatt ne szenvedjen zaklatást és hogy határokra való tekintet nélkül kutathasson, átvihessen és terjeszthessen híreket és eszméket bármilyen kifejezési módon" valamint A polgári és politikai jogok nemzetközi egyezségokmánya 19. cikkelyét, mely szerint:

  1. Minden személynek joga van a szabad véleményalkotáshoz

  2. Minden személynek joga van a kifejezés szabadságához, amely magába foglalja azt a jogot, hogy határokra való tekintet nélkül kutathasson, átvihessen és terjeszthessen híreket és eszméket , szóban, írásban vagy nyomtatásban, muvészi eszközök segítségével vagy bármilyen, neki tetszo módon.

  3. A második bekezdésben felsorolt jogok gyakorlása speciális kötelezettséggel és felelosséggel is jár. Ez szükségessé tesz bizonyos szintu korlátozást, de csak a törvény szabta kereteken belül, az alábbi célokkal:

    1. Mások jó hírnévhez való jogának védelme;

    2. A nemzet biztonsága, a közrend, közegészség és morál védelme.

FELIDÉZVE, hogy az Egyesült Nemzetek néhány tagországa A polgári és politikai jogok nemzetközi egyezségokmányát aláírta, vagy oly módon ratifikálta, hogy lakosai ne használhassák azt jogi úton,

FIGYELEMBE VÉVE, hogy ezek a tagországok tudatosan megakadályozzák lakosaikat abban, hogy nagy számban hozzáférjenek az Interneten legálisan közzétett információkhoz, annak ellenére, hogy A polgári és politikai jogok nemzetközi egyezségokmánya egyértelmuen valamennyi létezo médiára vonatkozik,

MEGJEGYEZVE, hogy a nemzetközi korporációk továbbra is ellátják információ-technológiai eszközökkel a világ legelnyomóbb rezsimjeit, tudva azt, hogy ezeket az eszközöket az amúgy is kontrollált lakosaik megfigyelésére és üldözésére fogják használni,

SZÁMÍTÁSBA VÉVE, hogy az Internet a felszabadítás eszköze helyett lassan az elnyomás eszközévé válik,

ÉSZBEN TARTVA, hogy egyes országokban buncselekménynek számít a legálisan közzétett információkhoz való hozzáférés és más alapveto emberi jogok gyakorlása,

FELIDÉZVE, hogy az Egyesült Nemzetek tagállamainak nem sikerült az információs jogokkal legdurvábban visszaéloket az elfogadott normák betartására kényszeríteni,

TUDATÁBAN ANNAK, hogy az információhoz való hozzáférés megtagadása szellemi, intellektuális és gazdasági romláshoz vezethet, idegengyulöletet gerjeszt és veszélyezteti a nemzetközi rendet,

AGGÓDVA, hogy a kormányok és nemzetközi vállalatok összejátszanak a status quo fenntartása érdekében,

MÉLY MEGDÖBBENÉSSEL FIGYELVE, hogy a világ vezetoi nem nyilatkoztak nyíltan és félreérthetetlenül az információs jogokat érinto kérdésekben,

FELISMERVE az emberi jogokkal való visszaélés elleni harc fontosságát, különös tekintettel az Interneten található információ hozzáférhetoségre,

EZÉRT MEGGYOZODÉSÜNK, hogy a nemzetközi hekkerközösségnek morális kötelessége, hogy cselekedjen, és

kijelentjük:

HOGY AZ EMBERI ÉS ALAPVETO SZABADSÁGJOGOK KÖZÉ TARTOZIK AZ INFORMÁCIÓHOZ VALÓ SZABAD, ÉSSZERU HOZZÁFÉRÉS BIZTOSÍTÁSA, LEGYEN SZÓ RÁDIÓRÓL, POSTAI LEVÉLROL, EGYSZERU TELEFONRÓL, A GLOBÁLIS INTERNETROL VAGY MÁS MÉDIÁRÓL.

HOGY ELISMERJÜK A KORMÁNYOK JOGÁT, HOGY MEGTILTSÁK BIZONYOS INFORMÁCIÓK PUBLIKÁLÁSÁT, MINT PÉLDÁUL AZ ÁLLAMTITKOK, GYERMEK-PORNOGRÁFIA VAGY MAGÁNSZFÉRÁT SÉRTO DOLGOK. ELLENEZZÜK AZONBAN AZT, HOGY ÁLLAMI EROVEL AKADÁLYOZZÁK MEG A KRITIKAI, INTELLEKTUÁLIS, MUVÉSZI VAGY VALLÁSI TARTALMAK ELÉRHETOSÉGÉT.

HOGY AZ INTERNET ÁLLAM ÁLTAL SZPONZORÁLT CENZÚRÁJA ROMBOLJA A BÉKÉS, CIVILIZÁLT EGYMÁS MELLETT ÉLÉST, HATÁSSAL VAN A DEMOKRÁCIA GYAKORLÁSÁRA, ÉS VESZÉLYEZTETI A NEMZETEK SZOCIÁLIS-GAZDASÁGI FEJLODÉSÉT.

HOGY AZ INTERNET ÁLLAM ÁLTAL SZPONZORÁLT CENZÚRÁJA A LAKOSOKKAL SZEMBENI SZERVEZETT ÉS SZISZTEMATIKUS EROSZAK FONTOS FORMÁJA, ZAVART ÉS IDEGENGYULÖLETET KELT, ÉS ALÁÁSSA A BIZALMAT.

HOGY TANULMÁNYOZNI FOGJUK A LEHETOSÉGEKET, HOGY AZ INTERNET ÁLLAM ÁLTAL SZPONZORÁLT CENZÚRÁJÁT KIKERÜLHESSÜK, ÉS OLYAN TECHNOLÓGIÁKAT FOGUNK FEJLESZTENI, AMELYEK FELVESZIK A HARCOT AZ INFORMÁCIÓS JOGOKKAL VALÓ VISSZAÉLÉSEKKEL.

Kibocsátotta 2001.július 4-én a Hacktivismo és a CULT OF THE DEAD COW.
 
 

Relevant Web Links:

Universal Declaration of Human Rights

International Covenant on Civil and Political Rights

Reporters Without Frontiers

CULT OF THE DEAD COW