Hacktivismo

HACKTIVISMO DEKLARACIJA

HACKTIVISMODEKLARACIJA
odbrana slobode uz podrsku necenzurisanog interneta

DUBOKO ALARMIRANI cinjenicom da se cenzura interneta sponzorisana od strane drzave ubrzano siri uz pomoc transnacionalnih korporacija, UZIMAJUCI KAO OSNOVU principe i odluke sacuvane u Clanu 19 Univerzalne Deklaracije o Ljudskim Pravima (UDHR) koji kaze: "Svako ima pravo na slobodu misljenja i izrazavanja; ovo pravo ukljucuje slobodu zadrzavanje misljenja bez tudjeg uplitanja i slobodu da trazi, prima i saopstava informacije i ideje posredstvom bilo kog medija i bez obzira na granice", i Clanu 19 Internacionalnog Sporazuma o Gradjanskim i Politickim Pravima (ICCPR) koji kaze:

  1. Svako ima pravo da poseduje misljenje bez ikakvih smetnji.

  2. Svako ima pravo na slodobu izrazavanja; ovo pravo ukljucuje slobodu da trazi, prima i saopstava informacije i ideje svih vrsta, bez obzira na granice, bilo usmeno, pismeno ili stapano, u obliku umetnosti, ili preko bilo kog drugog medija sopstvenog izbora.

  3. Upraznjavanje prava iznetih u paragrafu 2 ovog clana nosi sa sobom posebne duznosti i odgovornosti. Samim tim moze biti podvrgnuto odredjenim zabranama, ali jedino onima koje su u saglasnosti sa zakonom i koje su neophodne:

    1. Za postovanje prava i ugleda drugih;

    2. Za zastitu nacionalne bezbednosti ili javnog reda, ili javnog morala.

OSVRCUCUCI se na cinjenicu da su neke drzave clanice Ujedinjenih Nacija potpisale ICCPR, ili su ga ratifikovale na takav nacin da sprece svoje gradjane od njegovog koriscnjena na sudu,

RAZMATRAJUCI to, da te drzave clanice nastavljaju da namerno potiskuju siroki pristup zakonito objavljenim informacijama na internetu, uprkos jasnoj odredbi ICCPR-a da sloboda izrazavanja postoji u svim medijima,

UZIMAJUCI U OBZIR da transnacionalne korporacije nastavljaju da prodaju informacione tehnologije najrepresivnijim svetskim rezimima potpuno svesne da ce te tehnoligije biti koriscene za poteru i kontrolu vec potlacenog stanovnistva,

RACUNAJUCI na to da internet ubrzano postaje metod represije umesto instrument oslobodjenja,

IMAJUCI NA UMU to da je u nekim zemljama zlocin zahtevati pristup potpuno zakonski objavljenim informacijama, kao i zahtevati bilo koja druga osnovna ljudska prava,

OSVRCUCI se na cinjenicu da drzave clanice Ujedinjenih Nacija nisu uspele da nateraju najvece svetske krsioce informacionih prava da podignu standard,

SVESNI da nedozvoljavanje pristupa informacijama moze voditi ka duhovnom, intelektualnom i ekonomskom propadanju, popularizaciji ksenofobije i destabilizaciji internacionalnog reda,

ZABRINUTI cinjenicom da su Vlade i transnacionalne korporacije u dosluhu da odrze status quo,

DUBOKO ALARMIRANI cinjenicom da svetski lideri nisu uspeli da iskazu pitanja informacionih prava direktno i nedvosmisleno,

PREPOZNAJUCI vaznost borbe protiv zlostavljanja ljudskih prava sa postovanjem prema razumnom pristupu informacijama na internetu,

PREMA TOME UBEDJENI SMO da internacionalna hakerska zajednica ima moralni imperativ da dela, i mi

OBJAVLJUJEMO:

DA PUNO POSTOVANJE LJUDSKIH PRAVA I FUNDAMENTALNIH SLOBODA UKLJUCUJE SLOBODU NA POSTEN I RAZUMAN PRISTUP INFORMACIJAMA, BILO PREKO KRATKOTALSNOG RADIA, VAZDUSNE POSTE, OBICNE TELEFONIJE, GLOBALNOG INTERNET, ILI DRUGOG MEDIJA.

DA MI PREPOZNAJEMO PRAVO VLADA DA ZABRANI OBJAVLJIVANJE PRAVILNO KATEGORIZOVANIH DRZAVNIH TAJNI, DECIJE PORNOGRAFIJE I STVARI KOJE SE TICU LICNE PRIVATNOSTI I PRIVILEGIJA, MEDJU DRUGIM PRIHVACENIM ZABRANAMA. ALI MI SE PROTIVIMO KORISCENJU DRZAVNE MOCI U CILJU KONTROLE PRISTUPA RADOVIMA KRITICARA, INTELEKTUALACA, UMETNIKA ILI RELIGIOZNIH LICA.

DA CENZURISANJE INETRNETA FINANSIRANO OD STRANE DRZAVE PODRIVA MIRNU I CIVILIZOVANU KOEGZISTENCIJU, UTICE NA UPRAZNAVANJE DEMOKRATIJE, I UGROZAVA SOCIALEKONOMSKI RAZVOJ NACIJA.

DA DRZAVNO-SPONZORISANA CENZURA INTERNETA KOJA JE OZBILJAN OBLIK ORGANIZOVANOG I SISTEMATSKOG NASILJA PROTIV GRADJANA, IMA NAMERU DA STVORI KONFUZIJU I KSENOFOBIJU, I DA JE PREKORA DOSTOJNA ZLOUPOTREBA POVERENJA.

DA CE MO MI IZUCAVATI PUTEVE I NACINE PODVALA DRZAVNO-SPONZORISANE CENZURE INTERNETA I DA CE MO KORISTITI TEHNOLOGIJU U CILJU SUPROTSTAVLJANJA KRSENJU INFORMACIONIH PRAVA.

Izdato 4. Jula, 2001 od strane Hacktivismo i CULT OF THE DEAD COW.
 
 

Relevantni Web linkovi: Universal Declaration of Human Rights International Covenant on Civil and Political Rights Reporters Without Frontiers CULT OF THE DEAD COW

Universal Declaration of Human Rights

International Covenant on Civil and Political Rights

Reporters Without Frontiers

CULT OF THE DEAD COW